İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan patlamadan korunma dokümanı saha tecrübesi olan uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır.

“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması” hakkındaki yönetmelik kapsamında;

– Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma

– Patlama riskinin değerlendirilmesi

– İşyerinin güvenli hale getirilmesi ve koordinasyonun sağlanması”

– İşverenin yükümlülüğündedir.

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü, parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.